Sivu:Florinus - Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset Sananlaskut.pdf/35

Tämä sivu on oikoluettu


[s. C1a]Kylmät talwen lämbymäckin; lämbymät suwen wiluckin.

Kylä miehen woitta / pitäjäs kylän hywängin.

Kylä nijn / cuin pidetän.

Kylä siellä / cusa cuckoi; haucku coira corwesakin

Kynnyxijn kyläinen ruoca.

Kynnyxijn yhtä waimo. Catzo Juonijn yhtä miestä.

Kysy mennen wuotista lunda.

Kyty kylmä kynnyxesa; nato naula permannosa. Kyty / eli näälämies / miehen eli waimon weli; nato miehen sisar.

Käden täysi härkäkin on.

Kädes kärppä pinosa / (tyhmä toiwo) käykäm toista pyytämän.

Käki cucku halloixi hangeen / leinoix (poutawuodex) lehtijn / wilja wuodex warpuun.

Käki tuo suwen sanoman / pääsky päiwän lämbymän.

Kälyxet me Sisaret; weljexet meidän miehem.

Kärsiwä caicki woitta Eli:

Kärsiwän osa paras on.

Käsi caunin teke; silmä hywän näke.

Käsi kypseen mene; mieli tietoa teke. Eli.

Käsi kypseen mene; käsi toinen taikinaan.

Käsi käden pese; molemmat kädet silmät.

Käsi käden täyttä.

Käyden maat lepyisemmät.

Käyny tiens sano: saanu säckins canda.

Köyhä toiwo ricastuwans; ricas pelkä häwiwäns.


[s. C1a]

L

LAhja lahjaa ano / hywä sana terwetystä.

Lahjat lain lumowat.