Sivu:Florinus - Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset Sananlaskut.pdf/30

Tämä sivu on oikoluettu


[s. B6b]Jumala andacon oman käden jacajan olla!

Jumala andacon sean käytä!

Jumala anda / ja ei suutu; hänellä on kyllä / ja ei puutu.

Jumala anna andamista / cahden käden candamist!

Jumala anna cotia / cotona cowan wara.

Jumala anna mieldä / cusa mieldä tarwitan! Eli: cusa mielen sia on.

Jumala caicki suitta.

Jumala hywyttä täynä / JEsus täynä rickautta / minä köyhä syndiä täynä.

Jumala jaon jaca / cuca cullengin tule.

Jumala ilmans rouda.

Jumalal on onnen ohjat / Luojalla lykyn awaimet; ei caten cainalosa / wihansuowan sormen pääsä. Eli:

Jumalal on onnen ohjat / Luojalla lykyn awaimet / cuin minun suuruxen sure / murhetti minun murkinani.

Jumalan armo puutumatoin on; mutta ei muu.

Jumalan edes caicki hywät.

Jumala woidun (se on woitetun / poljetun) palkitze.

Jumala warjele pahan parista!

Jumala warjele waara carjasta / copina kylän seasta;

Jumala warjele waara carjast / cannuxija canan jalast / cucoin suusta hambaita.

Juo Curcku / maxa caula.

Juodan joki wedeckin / coskei ole läsnä lähdewettä.