Sivu:Florinus - Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset Sananlaskut.pdf/25

Tämä sivu on oikoluettu


[s. B4a]Hywä meillä miehen onni; caunis caswando tytärten.

Hywä mieli miehell mennä; Hywä mieheldä cotia.

Hywän pinon tykänä on hywä lastuja poimia. Catzo: kyllä hywän.

Hywä olla autuasna; waickei waiwaisna pahembi.

Hywä olla ylläpäänä / cosc on ylläpään pitäjä.

Hywä on joucosa Jumala / cumpanina JEsus caunis.

Hywä // paha pitäminen; tehdyt caupat kijttämiset.

Hywä suulas / paha kieläs; wai olewa caicki woitta.

Hywä syönettä syöttä / työlläs cuolut wirwotta.

Hywä taitawan laula.

Hywä tiesä ystäwä; kyläsä poikettapa; reppu reesä parembi.

Hywät pijcat; caunit tyttäret; custa pahat waimot tulewat.

Hywät päiwät owat saanella.

Hywät suosa suuret kengät; kircosa kepiät kengät.

Hywä wirsi / caunis äni; laulaja sitä parembi.

Hywä wirsi pitä caxi kerta laulettaman.

Hywä ylhäldä puhu / wäen pääldä mällitellä. catzo: Hywä hyllyldä.

Hywä Yöllä soudiskella / cuuwalolla culjeskella.

Händänä häjy hewoinen; paha pijca palmicoinna.

Häpiä hewon purema; häpiämbi waimon lyömä.

Häpiä häistä lähteisä / juosta juoman joesta / eli juoda joelda wettä.

Häpiä händän tule. pahasta työstä.

Härkä hywä teuraxi; rijhen loucas carpioxi; Cannun ure siemexi.