Sivu:Elinan surma.djvu/78

Tämä sivu on oikoluettu


kurki.
Anoppi mukaan! Jatka, Uoti!

emäntä
(taistelee vastaan käsin ja jaloin, mutta kietoutuu auttamattomasti piiriin).
Vie heidät saliin, Uoti! — Ei, ei, minä en ehdi — minulla ei ole aikaa! Ei, ei, hyvät ihmiset! antakaa minun olla! — Klaus, autahan toki! Voi, voi, voi, minulla ei o—le ai—kaa — minul—la ei o—le ai—kaa — —

(Laulavat:)

»Näin kudotahan sarkaa,
näin vedetähän verkaa.
Kudo sarkaa, vedä verkaa,
anna pirtojen paukkaa! — —»

uoti.
Äiti ulos! Pois »tukilta»!

ääniä.
Emäntä ulos! j. n. e.

kurki (hurjasti).
Anoppi ulos! Pois »tukilta»! Kiinnittäkää lujalle!

elina.
Tulkaa tästä, äiti, tästä pääsette.

isäntä.
Ai, ai, mamma — ryömi tästä, ryömi — se tekee sinulle hyvää — —!

emäntä
(tulee esiin surkean näköisenä ja ähkien).
Ai, ai, ai, oi, oi, oi! tehän otatte hengen vanhasta ihmisestä — —