Siunattu jouluriemu

Siunattu jouluriemu

Kirjoittanut Immi Hellén


On joulu, juhlavirret taaskin soi,
ja valo tuikkaa kodin joulupuusta.
Ja lapset juurella sen karkeloi,
sen riemun vertaa toist’ ei olla voi,
soi virsi vieno pienoistenkin suusta.
Ja ilotulet tuikkaa hämäriin
nyt ikkunasta köyhimmänkin majan.
Me käymme valaistuhun temppeliin,
ja kiitos nousee taivaan korkeuksiin
nyt syntymästä maailman Vapahtajan.
Vuostuhannet kun kulkeneet on pois,
on sama vielä joulu pyhä Herran,
kuin enkelkuoron taaskin kuulla vois,
ja sanomaa se siunattua tois
kuin Betlehemin paimenille kerran.
Oi, tullos joulurauha sydämiin
ja rintaan ihmislasten tahto hyvä.
Puhalla vihanliekit sammuksiin,
vie meidät sopusoinnun temppeliin,
suo ristiriitain hetkeks hiljentyä.
Ja sytyttäös toiveet sammuneet,
nyt meillekin taas valonviesti kanna.
Ja kirkastaos synkät taipaleet,
pois pyyhi orpojenkin kyyneleet,
siunattu jouluriemu meille anna.

Joulupukki, 1929.


Lähde: Lausuntarunoja nuorelle väelle: lausuntaohjeita ja 250 lausuttavaa runoa. 1958. Neljäs painos. Toimittaneet Eero Salola ja Eino Keskinen. Somistanut G. Paaer. Osakeyhtiö Valistus, Helsinki.