Selitys.

Kirjoittanut Rietrik Polén


Tilaa Kansan Lehdessä anotaan seuraavaiselle:

Selitys. Kansan Lehden nykyisen vuoden 32 numerossa on nimi-merkillä –l–r –st. tämän kuun 12 päivänä, muunmuassa kerrottu Keuruulla, että allekirjottanut ei ole lähtenyt kiini-ottamaan muutamia kertomuksessa mainittuja rosvoja, ehkä minua olisi kahdesti sitä varten haettu.

Tämän asian laita on oikeastaan seuraavalla tavalla: Kun minua Keskiviikkona 11 p:nä tässä kuussa iltasella haettiin eräitä tuntemattomia miehiä kiini-ottamaan, en ollut kotona, vaan Anttilan torpassa Suolahden kylässä. Ja kun hakumies ei voinut ilmottaa mitään syytä näiden kiini ottamiseen, vaan sanoi ainoastaan että miehet olivat tuntemattomia ja, luulonsa jälkeen, passittomia, niin katsoin minä – nojaten Armolliseen Asetukseen joutolaisista ja niiden kanssa menettelemisestä, annettu Tammikuun 23 p:nä 1865 – asian ei vaativan minun läsnä oloani, varsinkin kun kunnan lautakunnan esimies Pekkala asuu samassa kylässä, ja kiini pyydettävät olivat Pekkalan talon alle kuuluvassa Kylmälän torpassa. Kuitenkin toimitin minä haku miehelle, että kylän miehet voisivat joukolla ottaa nämä kulkurit kiini, jos luulevat siihen laillista syytä olevan.

Kuinka huonosti toimi onnistui, vaikka kiini otto miehiä oli puoli väliin toista kymmentä, olen vasta jälestä päin harmikseni havainnut.

Seuraavana päivänä, jollon minua olisi haettu toisen kerran, olin muilla virkatoimituksilla 12 nykyistä virstaa kotoani, joten en tiedä siitä mitään.

Kysymyksessä olleista miehistä oli kaksi tämän pitäjän mustalaista, vaan siitä kolmannesta ei täällä ollut mitään tietoa kuka se oli, ennen kuin lu’imme mainitusta Kansan lehdestä. Nämä veijarit ovat täältä paenneet Kuoreveteen päin.

Koska kertoja tietääksemme ei ole ollut Keuruulla sillon kun tämä asia tapahtui, eikä kuulukkaan tähän kuntaan, niin annamme hänelle lopullisesti sen neuvon, että ei toiste sekottuisi asioihin, joiden seikkoja ei varmaan tiedä, vaan pysyisi aina pikilangan pistäjänä Jyväskylässä, johon ammattiin hän luulaksemme kuuluukin. Keuruulta Elokuun 24 p:nä 1869.

R[ietrik]. Polén.


Lähde: Keski-Suomi 28.8.1869.