Pitkänä perjantaina

Pitkänä perjantaina.

Kirjoittanut Irene Mendelin


Päivä paistoi kirkkahasti,
Veden kalvo välkkyili,
Nuorta heinää ihanasti
Tuulettaret tuuditti.
Kaunokoivut hiljallensa
Kuiskailivat keskenään,
Lehdon linnut kiitoksensa
Visersivät virsissään.
Yli vetten, maiden loisti
Onni, rauha hiljainen;
Yli vetten, maiden toisti
Luonto: kiitos Luojallen!
Mutta sydämmeni yksin
Vaiken’, oli ääneti;
Luojoansa ylistyksin
Lähennyt ei sieluni.
Kylmänä mun rinnassani
Sykkieli sydän vaan,
Penseästä povestani
Poistunut ei routakaan.
Mutta silloin taivahalta
Valo koitti sinnekin,
Valo lämmin Golgatalta,
Valo kirkkain, ihanin.
Ristin valo Golgatalta
Sydämmen kun valaisi,
Hiljaa siellä kirren alta
Kevähän se herätti. –


Lähde: Irene 1893: Koivikossa. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.