Pinja ja salama.

Kirjoittanut Friedrich Nietzsche


Ma nousin mereen ilmojen;
jos puhun – niin ei vastaa ken.
Ma yksinäiseks ylenin –
ma varron: mitä vartoisin?
Ken pilviin saakka kohoaa, –
hän vartoo ensi salamaa.

Suom. Aarni Kouta.


Lähde: Saksan kirjallisuuden kultainen kirja. 1930. Toimittanut Rafael Koskimies. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo.