Nyt Seurakunnan Sulhaisell'

Nyt Seurakunnan Sulhaisell'

Kirjoittanut Fredrik Gabriel Hedberg


1. Nyt Seurakunnan Sulhaisell'
Ylistys olkoon ylhäisell':
Lunastajalle Jesuksell',
Suloisell' sielun Ystäwäll'!
2. Hän Seurakuntaa rakasti
Ja werellänsä wapahti,
Niin omaksensa omisti,
Juur yhteyteens' yhdisti. -
3. Se sulhaisemme surmattiin,
Keihäällä kylkens' awattiin:
Jost' Weri wuosi Weden kans',
Ja juoksee wielä wirtanans.
4. Pyhissä sakramenteissä,
Kastees' ja Ehtoollisessa,
Sen weren woima waikuttaa,
Tai wesi wielä wirwoittaa.
5. Siis Uutta wirttä weisatkaat
Ja uusill' kielill' laulakaat
Nyt hallelujaa Herrallem',
Ylistystä myös Yljällem'! -
6. Niin, olkoon aina uutena
Juur sydämemme wirtenä
Sun kiitokses', O Jesuinen,
Suloisin sielun sulhainen.

Lähde: Kristillisiä sanomia 24.12.1858.