Nuoruus ja vapaus

Nuoruus ja vapaus.

Kirjoittanut Vilkku Joukahainen


Vapaa, niin vapun ja voimakas
on nuorena ihmisrinta,
sen pyrkimys puhdas on, autuas,
elontarkoitus kaunihinta,
sen sykintä sieluna Jumalan
sua elämän matkalla johtaa.
Se nousee ja laskee niin verkalleen,
kun varttuvi voima suuri,
se lähde on tuntehen puhtoisen,
se synnin on, saastan juuri,
se koti on aattehen suruisan
ja ilon, mi tielläsi kohtaa.
Oi kuuntele voimia nuoruuden,
elonaamu on armas kultaa,
ja pyytehet päivien myöhempien
käy lähemmä syntiä, multaa..,
Oi säilytä hellien nuoruuttas,
sen henki on Luojasi luoma!
Käy työhösi tuntehin puhtoisin
ja riemulla toimes täytä:
on vapaus rinnasta syntyisin,
siks vapaan lailla se käytä,
sua kutsuvi kansasi, Jumala,
ja elämäntoiminta jalo.
Oi kuuntele rintasi riehuntaa,
jos aatetta suurta se ajaa,
sen voimasta mittansa vapaus saa
ja puuttehet lakkaa, vajoo:
siks nöyrry ja siunaile nuoruutta,
sen antama hengen on valo!

Vilkku Joukahainen.


Lähde: Naisten lehti. 1902. Viipurin kaupungin ja Talikkalan työväenyhdistysten naisosastot.