Nuorisolle (Mendelin)

Nuorisolle.

Kirjoittanut Irene Mendelin


Kun muinoin Gööttien joukot
Sai kauhuhun Kreikanmaan,
Ol’ silloin Athenalaiset
Ne sortua velttouttaan.
Ja pelko, kauhu se valtas
Sen valtion kuuluisan,
Mi taiteen, tietehen temppel’
Ol’ silloisen maailman.
Jo uhkas turmio varma
– Pelastust’ ei mistään näy –
Mut silloin poikaset hennot
Ne Gööttiä vastaan käy.
Mies uljas parvea johtaa,
Niin nuorta ja hehkuvaa,
Ja poikain leimuva into
Se miehetkin innostaa.
Ja poikain joukkohon yhtyy
Nyt miehet ja vanhukset,
Ja sadoissa sydämmissä
Pyhät polttavi tuntehet.
Ja ennenkuin yöhyt ehtii
Atheenass’ on riemastus:
On voitto saatuna suuri –
Sen saanut on innostus.
***
Vähät voimat ne suuria aikaan saa,
Kun on intoa, innostusta!
Kun on tahtoa työhön ja toimintaan,
Kun on toivoa, uskallusta!
Kun on uskoa oikean voittohon,
Ajatukset kun nuorilla suuret on!
***
Sen vuoks’ ei nuoriso laimeta saa
– Ei laimeta, veltostua! –
Sen rientää täytyvi eellehen vaan
– Ei mieleltä vanhentua! –
Sen tunnussana on valistus
Ja veljeys, hengen vapaus.
Tää tunnussana se myöskin on sun,
Sa nuoriso armaan Suomen;
Jos innoin käyt elon taisteluhun,
Niin työllesi koittaa huomen;
Jos lippus puhdasna säilyy vaan,
Saa monet mielet se hehkumaan.
Vähät voimat ne suuria aikaan saa.
Kun on intoa, innostusta!
Kun on tahtoa työhön ja toimintaan,
Kun on toivoa, uskallusta!
Kun on uskoa oikean voittohon,
Ajatukset kun nuorilla suuret on!


Lähde: Irene 1893: Koivikossa. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.