Nuoret, nuoret!

Nuoret, nuoret!

Kirjoittanut Lauri Soini


Nuoret, nuoret, toimintaan!
Tahkotkaamme tarmon aurat,
kylväkäämme toivon kaurat
lemmen maahan hehkuvaan!
Meiss’ on kuiske jumaluuden,
meissä toivo vuoden uuden
kultaviljan versontaan.
Rinnan salvat, lauvetkaatte,
sielun ukset auvetkaatte
tulla tuulen toivon maan!
Astukaamme toimintaan!

1896.


Lähde: Soini, Lauri 1900: Kansallisia lauluja. Werner Söderström, Porvoo.