Nuku armahain

Nuku armahain

Kirjoittanut Väinö Hupli


ja ällös palaa unten sulomaasta,
miss’ kaunis sielus’ unees kuvastaa!
Tääll’ kaiken vääryys, tunnottuus ja saasta
san heräntäsi orjan eloks’ saa.
Nuku armahain
ja unhoita kaikk’ rajan tältä puolen,
miss’ hyvyys kuoli, kiveks luutui sy’ön,
miss’ enimmät sai osaks puutteen huolen,
miss toiset leivän sai ja toiset työn.

[Väinö]H[u]pl[i].


Lähde: Työläisnaisen Kevätlehti. 1908. Työläisnainen, Helsinki.