Neidolle (Koskinen)

Neidolle.

Kirjoittanut Yrjö Koskinen


Ah! neito, kaunis suloinen,
Sä oot kun ruusun kukkanen,
Mi kedoll’ tuolla kasvavi
Ja yrttein tuoksuu nauttivi.
Oot niin kun tähti taivasen,
Kun tuikkien se kiiltelee
Ja niin kun rusko aamusen,
Mi loistellen ain’ liitelee.
Sun silmäykses’ neitonen,
Ne ovat sulot – leivonen.
Ah! riemu täyttää syömeni
Kun katsahat sä puoleeni.
On katsantasi lempeät
Ja silmäykses’ hellemmät,
Kun poika raukan toivotkaan,
Tohtivat ajatellakaan.

Y[rjö]. – [Koskine]n.


Lähde: Tapio 15.3.1873.