Mihin suuntaan?

Mihin suuntaan?

Kirjoittanut Lauri Soini


Orot niityllä hirnuvat korskuen,
palo mielemme viehtävi sinne.
Me lentäen riennämme ratsaillen
ja kiidämme kilvaten, riemuiten –
mut minnekä, minnekä, minne?
Oi, vielähän taistelutantereet
ovat taatoilta tallella meille!
Ja vielähän viettävät mantereet
ja vielähän viehtävät välkeveet
sydänsyitämme uusille teille!
Koko kansan me tahdomme kohottaa
hyvän, oikean kukkuloille!
Sen mieli ja kieli kun vapaaks’ saa,
Se suurena kuorona kohahtaa
sopusointujen soitelmoille!
Koko kansan me nostamme oikeuteen,
joka miehen naisen ja lapsen!
Me kutsumme hellään veljeyteen
ja vapauteen tasa-arvoiseen
joka nuoren ja harmaahapsen!
Tätä työtä me tyynenä toimimme,
joka tointamme harkiten tarkoin.
Mut muutakin vaativi sentään se:
sydän-intoa, tarmoa tahdolle,
kiven rouhua vahvoin harkoin.
Työ itse se tarmoa kasvattaa
ja kansassa kasvun voimaa.
Mut kerta kun työmme valmiiks saa,
ei ole ken väärästä vaikertaa
ja sorrosta veljeä soimaa.


Lähde: Soini, Lauri 1902: Kansa ja kannel. Minervan kirjakauppa, Helsinki.