Luettelo Pohjoinen-kustantamon kirjoista

Prometheus-sarjaMuokkaa

  • Darwin, Charles: Elämäni. (Autobiography, 1887.) Suomentanut ja esipuheen laatinut Anto Leikola. Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1987. ISBN 951-749-062-3.
  • Hegel, G. W. F.: Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja valtiotieteen perusteet. (Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder, Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, 1821.) Johdannon laatineet Juha Manninen ja Markus Wahlberg. Suomentanut ja selityksin varustanut Markus Wahlberg. Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1994. ISBN 951-749-188-3.
  • Järvilehto, Timo: Missä sielu sijaitsee? Psyykkisen toiminnan hermostollinen perusta. Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1987. ISBN 951-749-180-8.
  • Järvilehto, Timo: Ihminen ja ihmisen ympäristö: Systeemisen psykologian perusteet. Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1994. ISBN 951-749-194-8.
  • Kusch, Martin: Tiedon kentät ja kerrostumat: Michel Foucault’n tieteentutkimuksen lähtökohdat. (Foucault’s strata and fields: An investigation into archaeological and genealogical science studies, 1991.) Suomentanut Heini Hakosalo. Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1993. ISBN 951-749-187-5.
  • Manninen, Juha: Dialektiikan ydin. Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1987. ISBN 951-749-061-5.
  • Nordin, Svante: Filosofian historia: Länsimaisen järjen seikkailut Thaleesta postmodernismiin. (Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 1995.) Suomentanut Jukka Heiskanen. (S. 491–543: Ilkka Niiniluoto: Filosofia Suomessa.) Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1999. ISBN 951-749-292-8.