Laulu Papin Rouille 1:nä päivänä Toukokuussa

Laulu Papin Rouille 1:nä päivänä Toukokuussa.
Veis. k. Ruottalainen Laulu: Gubben Noach &c.
Kirjoittanut Henrik Achrenius


Tämän Laulun on tehnyt Henrik Achrenius entinen Nimismies Kalajoen pitäjässä.

Papin Rouat, Papin Rouat
nyt taas iloitkoon
Koska saavat luottaa
Että kaksi vuotta,
Vielä vissi, vielä vissi
heillä turva on.
Äiät elää, Äiät elää,
turvan tuottajat.
Ei ne Rouat huokaa,
Joill’ on kyllä ruokaa,
Asuin sian, asuin sian
hyvät laittajat.
Jotka riista, jotka riista
kasvattavat kans,
Aittaan aivan hyvää,
Tarpeheksi jyvää,
Arkun sisäll’, arkun sisäll’,
muuta aikanans.
Karja kaunis, karja kaunis
aina lisäy,
Eikä maidon mahti,
Kellarista sahti
Juoksemasta, juoksemasta
koskaan pysäy.
Viinan vilja, viinan vilja
monta virvottaa,
Oluttakin nähdä,
Yllyttävät tehdä,
Joka monen, joka monen
janost’ kirvottaa.
Siis jo Rouat, siis jo Rouvat
pian vanukaat
Äiiänne kaulaan,
Niin kuin rauta naulaan,
Suuta pistäin, suuta pistäin
heille sanokaat:
Elä kauan, elä kauan
minun tukenan!
Paljon multa puuttuis,
Jos sull’ Tuoni suuttuis,
Ennen aikaa, ennen aikaa
panis hautahan.


Lähde: Topelius, Z. 1822: Suomen Kansan Vanhoja Runoja, ynnä myös Nykyisempiä Lauluja. Ensimmäinen osa. S. 55–56. [Tekstikorpus]. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Viitattu 5.1.2007. Sisältyy kokoelmiin 1800-luvun korpus: Suomen Kansan Vanhoja Runoja ynnä myös Nykyisempiä Lauluja 1. Saatavissa osoitteesta http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/topelius/skvr1_1822_rdf.xml.