Kristuksen kuolemasta ja hautâmisesta

Kristuksen kuolemasta ja hautâmisesta.

Kirjoittanut David Skogman


Oi! Jesu vapahtajamme
Pyhitæ meidæn hautamme
Tuo meille, rauha Sinussa,
Ja murra ota kuoleman.
Heikkoja meitæ vahvista,
Verellæs meitæ puhdista,
Vie meitæ taivân salihin,
Armahan isæn helmoihin.
Sun kuollos, ristîn naulittu,
Synteimme tæhden uhrattu,
Tuottakôn meille elæmæn,
Ja ilon, riemun iæisen.

D[avid]. Skogman.


Lähde: Kansan Lehti 25.7.1868.