Kompassia

Kompassia ei kuulu olevan laisinkaan usealla niistä pienistä höyryaluksista, jotka välittävät liikettä kaupungin ja rantapitäjien välillä. Viime vuosina kuuluukin sentähden tapahtuneen usein, että nämät laivat pimeän ja sumun sattuessa ovat saaneet pyöriä yhdellä paikalla, tietämättä menevätkö eteenpäin vai taaksepäin. Kukapa voi taata, ettei tällaisessa tilaisuudessa voisi laiva kivellekin löytää ja ihmishenkiä hukkua. Tarpeellista olisi sentähden, että järjestyksen valvojat pitäisivät huolen siitä, että nämät laivat varustetaan tällaisella koneella, se ei niille sanottavia kulunkeja tuota.

[Lähde: Wiipurin Sanomat 23.4.1890 sivu 2]