Kivi-piirros Suomen Kirkolle Viipurissa 1831

Kivi-piirros Suomen Kirkolle Viipurissa 1831.

Kirjoittanut Jaakko Juteini


Kivi-piirros Suomen Kirkolle Viipurissa 1831.Muokkaa

Koska vanhan Ruotsin valda
autti Suomen Paavin alda,
Manasteri muutettiin,
Temppeliksi teetettiin,
josta Kirkko kaunistettu,
uskolle on uudistettu.

Toinen.Muokkaa

Tämä rauhan rakennus,
vanha niin kuin vapaus,
uskolle on uudistettu,
Kaupungille kaunistettu.

Kolmas.Muokkaa

Tässä Kirkko koroitettu
vanhasta on valmistettu,
jossa usko uudistuu,
oppi vanha vahvistuu.

Vanha muiste,Muokkaa

koska Suomen Kirkkoa Viipuriissa
      toistain rakennettaissa 1831
etelä puolella muurin sisään suljettuina
      ihmisen raajat löydettiin.
Paavilaisen uskon alla
oli kosto kuolevalla,
joka muinen muurattiin,
Kirkon seinään suljettiin;
synnin syystä surulla,
ihmis raukka itkulla
tuossa tukahutettiin.

W – s –


Lähde: Sanan Saattaja Viipurista -lehden vuosikerta 1841, 27. marraskuuta s. 3. [Tekstikorpus]. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Viitattu 23.12.2006. Sisältyy kokoelmiin 1800-luvun korpus: Sanan Saattaja Viipurista, vuosikerta 1841. Saatavissa osoitteesta http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/ssv/ssv1841_rdf.xml.