Keski-Suomen Marssi

Keski-Suomen Marssi.
(Suomennos).
Kirjoittanut anonyymi


   Yleviä uroja
Ompi vielä Suomessa,
Voimakas ja riemuisa
Ain’ on Suomen nuoriso;
   Neitoiset,
   Suloiset
Hymyilevät pojillen.
Oi sä pohjan voimakuus!
Oi sä lemmen ihanuus!
   Esi-isäin runoja
Kaikuu metsis’ laaksoissa
Tuimemmasti myrskyä,
Lemmemmästi kyyneltä;
   Kuunnelkaat
   Siis veikot
Oman maamme lauluja,
Kuunnelkaat, rakastakaat,
Oppikaat ja laulakaat!

G[ustaf]. O[skar]. Sch[önema]–n.

Omistettu sillen iloiselle Yli-oppilas-neljäkölle joka tätä ensikerran lauleli Keski-suomen synkissä saloissa kesällä 1861 Suomentajalta.


Lähde: Kansan Lehti 11.7.1868.