Käärmeen kevät.
(Bei der dritten Häutung.)
Kirjoittanut Friedrich Nietzsche


Jo tielle nahkani ma kai
luon, kuorin kolmannesti.
Kyy jälleen himon multaan sai,
– sit’ iän syödä kesti.
Jo kivikoissa kiemuroin,
– voi isoomast’ en laata,
mill’ yksin kesät elää voin:
kyyn ruokaa, mustaa maata!


Lähde: Siljo, J. 1919: Selvään veteen: runoja ja tunnuslauseita . Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.