Joroisista (10.11.1866)

Joroisista.

Kirjoittanut Gustaf Fredrik Brask


Joroisista. Kesä on loppumaisillaan, kauniit ilmat jo jättävät, jotka antoivat hyvän vuoden tulon kaikessa kasvussa, vaan heinät kasvoivat keskinkertaisesti. Tattarit valmistuivat hitaasti, potaattia vaivasi ruoste. Muut tähkä- ja kukka-kasvut kasvoivat hyvästi. Ilmat olivat soveliaat työn teolle ja kylvömaiden valmistukseen. Ruuan puute ei ollut niin ankara ja rasittava, kuin talvella pelättiin ja monen anteliaan varat vähenivät viime talvena kulkevia kerjäläis-joukkoja hoidettaissa. Esivallan armollisella mieli-suosiolla saatiin jauhoja usiampia mattoja, joilla ravittiin köyhiä ja tehtiin maanteitä, jossa luonto näyttää oudolle katsojista, kuin mäkeä kaivettaissa löytyi puun kantoja joiden päällä oli sylen paksuinen multamaa, jonka alus näyttää syestä tulleen ohuen rajan ikään kuin olisi palanut ja maa juosnut päälle. Katovuosina puutoksia täyttäessä, vilja vuosina totuttu herkullisuus ja koreus, ennen tapahtunut velkautuminen, vaatei monen pitäjän asukkaan kuluttamaan rahojansa, monen ilman pitkämielisyyttä ja tulevaisuuden muistamista, että verojen maksu hallitukselle viipyi monella kauvan. Lainoja on jo rahvas toisiltaan ulos ottanut ryöstöllä. Syksy ilmat olivat lämpöiset, vanhalla siemenellä kylvetyt rukiin laihot luullaan liiaksi kasvaneen. Kuin nyt on meitä tavallisesti viljalla siunattu, niin tulisi meidänkin, talonpojat ja työ-miehet, tottua pitkämielisyyteen, muistaa tulevaisuuden katovuosia ja tarpeita, vähemmiksi jättää kahvin ja teen ostaminen. Pojat saisivat vähemmän harjoitella sikaria, ja osottaa tyttärille mielisuosionsa rehellisyydellä, puhtaudella ja totuudella eikä makeisiin, rusinain ja veskunain ostamisella. Oluen, viinin y. m. jättää myöjälle omaan putelliinsa. Tyttäret tulisi toimeen vähemmilläkin vanne-hameilla ja pienemmillä kupeilla, niin toimellisetkin maamiesten pojat lähenisivät heitä puhuttelemaan. Kaikilla olisi vilja, paras tavara säästössä ja tallella pidettävä!

G[ustaf]. F[redrik]. B[rask].


Lähde: Tapio 10.11.1866.