Helsinkiin

Kirjoittanut Juhani Aho


Luvut Muokkaa


Lähde: Aho, Juhani 2004: Helsinkiin. Ensimmäisen kerran julkaistu teoksessa Aho, Juhani 1889: Helsinkiin. Werner Söderström, Porvoo.