Fredrikin päivänä 1869

Fredrikin päivänä 1869,
eräälle kunnian vanhukselle Kuopiossa.
Kirjoittanut Heikki Wirtanen


Luonto kukoistaa ja loistaa,
Kesä päivä taasen koittaa,
Päivä Fredrikin:
Niin mä kunnioituksella,
Sydämmellä riemusella
Teitä tervehdin!
Iloiten nyt onnellenne,
Puhdas kuin on elämänne
Vielä vilpistä!
Vaikka harmaa on jo päänne:
Lapsen helleys sydäntänne
Vielä virkistää! –
Ah! mä teille sydämmestä
Toivotan nyt lämpösestä
Ikää kestävää:
Vanhuuttanne iloiseksi
Toivoanne ijäiseksi
Kuolon hetkellä!

[Heikki] W[irta]–nen.


Lähde: Tapio 24.7.1869.