Elämä ja ihanteet

Elämä ja ihanteet.

Kirjoittanut Lauri Soini


Kelle ikänään ei kangastanut
ole ihanteitten siintomaa,
multaan hän on kiini hammastanut,
routa hältä rinnan kangistaa.
Ken on ihanteitten unelmissa
elonhetket halki hapuillut,
hän on usvaisissa ongelmissa
elämästä pilviin poistunut.
Lintusena lennä toivon teitä,
maahan palatkos sä jällehen,
unelmoi ja unelmasi heitä,
anna innostuttaa työhön aatteiden.

1898.


Lähde: Soini, Lauri 1900: Kansallisia lauluja. Werner Söderström, Porvoo.