Aarre.

Kirjoittanut Karl Adolf Kovero


Kun kaikki hoippuu, horjuu, lyö iskut kohtalon,
On historiassa meillä ain’ aarre verraton.
Me siellä nähdä saamme, kuin Herr’ ei oikeutta,
Eik’ ihmisyyttä sentään ikuisest’ unhota.

1899.


Lähde: Kovero, K. A. 1899: Kyhäelmiä I.: muutamia muistoja kokosi K. A. Kovero. Jyväskylä.