Usko.
(Mukailema.)
Kirjoittanut anonyymi


1.

Usko on voima elävä,
Kuin lähtee Herran hengestä,
Luottamus, että Jumala
Meit’ armossaan on auttava.

2.

Tää usko löytää turvansa
Jesuksen armo helmassa;
Se sinne aina pakenee,
Armosta Herran kasvailee.

3.

Tää usko antaa sielulle
Rauhan ja sitä rohkaisee;
Pois poistaa siitä pimeyden
Sen täyttää toivoll’ autuuden.

4.

Tää usko Herran kunniaa
Ain’ etsii rakkaudessa;
Sen ilo Jumalassa on,
Se taipuu Herran tahtohon.

5.

Tää usko meille lahjoita,
Sä, kaikkein lahjain antaja;
Suo, askeleita Jesuksen
Me seuraisimme jokainen.

6.

Ja anna meidän odottaa
Mit’ usko perinnöksi saa,
Autuutta ijankaikkista
Sun luonas pyhäis parissa.

– t – t – t – [K. L. Lindström]


Lähde: Sanomia Turusta 24.12.1869.