Ero sivun ”Sana Hämäläisen kertomukseen Keisarin wastaanottamisesta” versioiden välillä

ei muokkausyhteenvetoa
(Uusi sivu: {{Otsikko |edellinen= |seuraava= |otsikko=Sana Hämäläisen kertomukseen Keisarin vastaanottamisesta. |alaotsikko= |tekijä=Kustaa Paturi |huomiot= }} ::::::::::(Lähetetty.) :'''Sana...)
 
::::::::::(Lähetetty.)
 
:'''Sana Hämäläisen kertomukseen Keisarin vastaanottamisestawastaanottamisesta'''.
 
 
:Hämäläisen 31:sa n:ssa, kertomuksessa Keisarin vastaanottamisestawastaanottamisesta Hämeenlinnassa, erittäin talonpojan säädyn käytöksestä, löytyy muutamia silmiin pistäviäpistäwiä kohtia esim. seuraavistaseuraawista sanoista: «Talonpoikia oli kymmenkunta lähipitäjistä koottuja». Mimmoista kokoomista Hämäläinen tarkoittanee? VirkamiestenköWirkamiestenkö toimen kautta kokoomista, vaiwai jonku yksityisen, jossakussa sivutarkoituksessasiwutarkoituksessa? Tämän kirjoittaja luulee tuntevansatuntewansa asian ja puolestansa voipiwoipi hän sanoa ett´ei kokoomiseen ole virkamiestenwirkamiesten osaa, eikä erittäisin muiden yksityistenkään. Milloinkahan yhteydet pudonnee ilmasta alas, niin ettei mitään edelläkäyvääedelläkäywää sananvaihetustasananwaihetusta tai keskustelemusta tarvitatarwita asianomasiten välilläwälillä pitää siitä mitä on toimitettavanatoimitettawana! Olisiko taasen tavallatawalla tai toisella tulleet kuulleeksi ja huomanneeksi pienintäkin sekasotkua –– nimittäin niiden mielikannatteessa, joka ei antau itseensä ilmassa riippumaan –– itse talonpojan säädyssä eli ulkona siitä, niin (kuin) vaatimuksillawaatimuksilla eli muutoin, ei olisi puheena olevatolewat talonpojat (koko toimeen) ruvenneetruwenneet.*) Jos Hämäläisen sanain mukaan "yhden hengen puhe ei juuri ollut paikallansa tämmöisessä yleisön esityksessä maan hallitsialle" –– niin ei se ollut yksin puhujan, se oli koko sen talonpojiston yhteinen asia, joka sen oli yhtenäisesti keskustellut suupuheella ja hyväksynythywäksynyt.**) Kuinka sitten yhteisesti mielityt ja suupuheelle jääneet lauseet tuli puhutuksi juuri aivanaiwan kokonaisena ja kohaltansa, oli semmoisessa tilaisuudessa osittain onnen sattumaa. Talonpojiston alammaiset kiitos-lauseet –– niin kuin voinwoin, keskemme tehdyn suupuheen mukaan, muistaa –– jotka Idänpään Heikkilä sujuvastisujuwasti, eli Hämäläisen puheenparren tapaan "kielevästikielewästi" puhui, sisälti seuraavaistaseuraawaista: että syvimmässäsywimmässä nöyryydessä ja alammaisuudessa olivatoliwat tulleet ilontunteitansa edestuomaan H. K. Majesteettinsa suuresta ja lempiästä milisuosion osoittamisesta Suomeen tulemisellaan; myöskin että korkeasti autuas edesmennyt Keisari Aleksanteri I:nen korotti Suomen kansan kansain lukuun, jota H. K. Majesteettinsa on armossa ottanut pannaksensa aina suurempaan voimaanwoimaan, itsenäisten etuin lisäämällä Suomelle, myös H. K. Majesteettinsa suojeluksesta, jota olemme saanet nauttia –– ehkä rauhaa rakastavaisetrakastawaiset, järkähtämättömällä uskollisuudella ja urhoollisuudella tahtoen puolustaa H. K. Majesteettinsa lipun alla, ja ilomielistä alamaista kiitosta H. K. Majesteettinsa armollisesta valtiopäiväwaltiopäiwä-kutsumuksesta Suomen säädyille. –– Jos vastawasta kerrottujen talonpojiston alammaisien kiitos-lauseitten sisältö ei olisi yleisön mielipiteen mukaan "paikallansa", niin voipihanwoipihan yleisö siitä julkisessa kirjallisuudessa itsensä eroittaa ja selvittääselwittää osattomaksi. Puheena olevainolewain alamaisten kiitoslauseitten toimissa talonpojisto koki paraan ymmärryksen jälkeen käyttäydä, eikä muiden kuin omassa nimessänsä asiaa esitelleetkään. Tuo edellä mainittu Hämäläisen "kokoomisen" juttu talonpojan säädystä ei pitäisi ansaitseman puheen kannatusta. Kaikki lähetys- eli eduskunnat, mitä ihmiskunnassa on toimeen käynyt, niin sen Hämäläisessä mainitun läsnä olleen pappi- ja opettaja-säädynki –– voipiwoipi lukea kootuksi samalla laijilla kuin puheena olevanolewan talonpojistonki. Ihmetellä täytyy, mistä lähteestä Hämäläinen on tietonsa ammentanut, jotta on tainnut antaa tälle asialle niin alhaisen kuin "kootun" merkityksen. VaiWai luuleeko Hämäläinen, että tuo talonpojisto oli joku karjalauma, jolla ei ole muuta järkeä eikä itsearvonitsearwon tuntua kuin että se menisi vaanwaan minkä ajetaan. Onneksi näillä koulunkäymättömillä talonpojilla sattui olemaan kuitenki se toimi, että keskustelivatkeskusteliwat itselleen puhemiehen; sanalla sanottu: kulkivatkulkiwat hyväksihywäksi nähtyä omaa tietänsä. ToivottavaToiwottawa on, että Hämäläinen toisten tarkastaisi asian paremmin kuin se puheena olevassaolewassa seikassa on tehnyt, jos tahtos kertoa jotakin tapausta ja antaa siitä todellisen punnitus-arvonarwon.
 
:<nowiki>*</nowiki> ) Tässä emme tarkoi ymmärrä mitä kuun, lähettäjä tarkoittaa. Luultavasti tahtoo hän tällä sanotuksi, että tämä talonpoikain terveydyskäynti Suuriruhtinaamme luona oli kokonaan lähtenyt heidän omasta toimestaan ja että, jos olisivat tässä kysymyksessä huomanneet minkäänlaisia sekaantumisia tai "kokoamisen" yrityksiä muiedn puolelta, eivät olisi koko asiaan ruvenneet. Sanat sulkujen välissä olemme panneet paremman käsityksen vuoksi. Toim. Muist.]).
 
:<nowiki>*</nowiki> ) Tässä emme tarkoitarkoin ymmärrä mitä kuun, lähettäjä tarkoittaa. LuultavastiLuultawasti tahtoo hän tällä sanotuksi, että tämä talonpoikain terveydyskäyntiterweydyskäynti Suuriruhtinaamme luona oli kokonaan lähtenyt heidän omasta toimestaan ja että, jos olisivatolisiwat tässä kysymyksessä huomanneet minkäänlaisia sekaantumisia tai "kokoamisen" yrityksiä muiedn puolelta, eiväteiwät olisi koko asiaan ruvenneetruwenneet. Sanat sulkujen välissäwälissä olemme panneet paremman käsityksen vuoksiwuoksi. '''Toim. Muist.])'''.
:<nowiki>**</nowiki> ) Pariko joukossa lienee ollut, jotka tulivat niin myöhään seuraan, ett´ei taittu aivan alamaisen kiitoslauseen sisältöä heille selittää, mutta se oli heidän oma asiansa, jos tiedotta enimmistön mielipiteisiin luottivat. Ei heitä kukaan seuraan kutsunut tulemaan, eikä kieltänyt tulemasta.
 
:<nowiki>**</nowiki> ) Pariko joukossa lienee ollut, jotka tulivattuliwat niin myöhään seuraan, ett´ei taittu aivanaiwan alamaisen kiitoslauseen sisältöä heille selittää, mutta se oli heidän oma asiansa, jos tiedotta enimmistön mielipiteisiin luottivatluottiwat. Ei heitä kukaan seuraan kutsunut tulemaan, eikä kieltänyt tulemasta.
 
 
2 072

muokkausta