Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/96

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Agricola New Testament illustration p96.png

SIlloin pite Taiuan waldakunnan oleman Kymenen Neitzen caltainen / iotca otit heiden Lampuns / ia wlgosmenit ylke wastan. Mutta wiisi heiste olit tyhmet / ia wijsi wijsast. Ne tyhmet otit heiden Lampuns / ia ei öliu mötens. Mutta ne wijsat otit ölijun heiden astians ynne  a  Lampuden cansa. Coska nyt Ylke wiwuyij / tulit he caiki wneliaxi ia macaisit. Mutta poliööne hwto tuli / Catzo / Ylke tule / wlgosmenget hende wastan. Nin ylesnousit caiki nämet Neitzet / ia walmistit heiden Lampuns. Nin sanoit ne tyhmet nijlle wijsaille. Andacat meille teiden öliustan / sille meiden Lampudh sammuuat. Niin wastasit ne wijsat / sanoden. Eiswingan / senpäle ettei meille ia teille pide pwttuman / Mutta menget paramin nijnen tyge / iotca Myuet / ia ostakat itzellen. Nin coska he menit ostaman / tuli Ylke. Ia iotca walmit olit sisellekeuit henen cansans Häihin / ia Oui kinisaluattin. Wimein tulit nekin toiset Neitzet / ia sanoit / Herra / Herra / aua meiden eteen. Mutta hen wastasi / ia sanoi / Totisesta sanon mine teille / En tunne mine teitä. Walwocat sentehden / sille ette te tiedhe peiwe eike hetke / iona Inhimisen Poica tulepi.

Sille ninquin Inhiminen muille maille lechteisens / cutzui Paluelians / ia annoi heille Tauarans. Ia yhdelle hen annoi wijsi  b  Leiuiske / mutta toiselle caxi / ia colmannelle yhden / ia iocahitzelle oman taghansa ielkin / Ia meni cocta