Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/95

Tätä sivua ei ole oikoluettu


henen sydhemesens / Minun Herran wipy tulemast / ia rupe piexemeen cansa paluelians / semmengin sömen ia ioman iomariten cansa / Nin tule sen Paluelian Herra / sine peiwene / cuna ei hen lwle / ia sille hetkelle palcans Vlcokullattudhen cansa. Sielle pite oleman idku ia hambain kiristus.

a  Iulmaudhen) Täme taisi olla kylle caunis wlgoisen pyhydhen cauneus ia mooto Inhimisten edhesse / waicka se quitengin oli Iulmaus ia Cauhistos Iumalan edhese / Ninquin on inhimisten opetuxet / Nin mös Iuttain ia Pacanadhen Epeiumalan paluelus on ollut.

b  Taluella) Se on paetkat oikealla aijgalla. Sille taluella ei ole hyue waelda Ia Sabbathin waellus oli iwttaille kielty.

c  Liha) Se on / ei yxiken Inhiminen / Telle tawalla se Sana on Wsein Ramatuisa.

d  Tesse on Christus) Ne ouat Eriseurat / ia Sädhyt / iotca hyue Elemet wlcoisist cappaleist eli töiste etziuet. Waan ne Camarit / Ne ouat nyt caiki Hengeliset Clostarit / Mutta ne Corwet ouat Toiwio ionet / Pilagrimin nedh ia Metzekirkot.

e  Rato) Se on Sananlasko ia on nin palio. Kylle me cokounnem / Cussa mine olen / sijne mös te oletta. Ninquin Rato ia Cotkat leuten yhdest / ilman paican märe panemat.

f  Neliest) Se on / Idhest ia Lennest / Lounast ia Pohiast / ia yhdest mailman ärest nin toisen.

g  Tapactuuat) Se on / Caiki neme rupiauat tapactuman io telle aijalla / teiden eläisen.

XXV. Lucu.