Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/91

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Senteden / catzo / Mine leheten teille Prophetat ia Wijsat / ia Kirianoppeneet / ia nijste mutamadh te tapatta / ia ristinnaulitzetta / ia heiste monicahdat te piexette teiden Synagogisan / ia wainotta Caupungista caupungihin / että teiden pälen pite tuleman iocainen Wanhurskas Weri / ioca wlgoswodhatettu on Maan päle  f  hamast Wanhurskan Abelin wereste / nin Zacharian Barachiasen poijan wereen asti / ionga te tapoitta Templin ia Altarin waihel. Totisesta mine sanon teille / että nämet caiki pite tuleman temen sughun päle. Ierusalem Ierusalem / sine ioca tapat Prophetadh / ia kiuilsurmat ne / iotca sinun tyges lehetetydh ouat / Quinwsein mine tahdoin coota sinun lapses / ninquin Cana cocoo poijans Sipeins ala / ia ette te tachtoneet? Catzo / teiden Honen pite teille iämen häwitetyxi. Sille mine sanon teille / Eiswingan te minua näge testedhes / sihenasti quin te sanotta. Hyuestisigunattu olcohon se / ioca tulepi Herran Nimeen.

a  Mosesen stoolilla) Mosesen opetus oli Iumalan Sana / Sentehden eikengen sanota istuua Mosesen istuimel mutta ne quin Iumalan sanoia opetauat / Ia coska he sen tekeuet / nin me welcapädh olem heite cwleman quin Christus tesse käske / wann Ios he iotakin mwta opettauat / lijotecki / iolla Iumalan käsky ylencatzotan / nin emme me ole nijte welcapädh cwleman / quin ennen Matt. 15. licutettu on.

b  Suliette) Awaimet ne ouat se woima / iolla Taiuan waldakunda opetetan / Eiuet ne site opetaneet / mutta Inhimisten opilla he estit ne / iotca site oikeat oppi olisit cwluuat.

c  Pwselitin) Nin ne Pacanat cuztuttin / iotca Iwttat lain ala kiensit / Se on / Wsi Iudas eli Outo Iudas.

d  Cwrnitzet) se on / Te tegette Inhimisten swren mielicarwaan pienise asioisa / ia ne swret asijat te wnohdatte.

e  Tytymettömyst) se on / Että he caiki polens temmauat / ia swresa hercusa eleuät / ia ei tottele Iumalasta eike sielusta.

f  Hamast) Telle Barachialla ombi caxi Nime / Sille 2. Parali. 24. hen cutzutan Iolada / ninquin tapa on Ramatusa ia muissa.