Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/87

Tätä sivua ei ole oikoluettu


sens Herodianein cansa sanoden / Mestari / me tiedhem / että sine olet totinen / ia sine Iumalan tijen opetat totudhes / etke sine ketän tottele / Sille ettet sine catzo Inhimisten moodhon ielken. Sano sis meille quingas lulet? Sopico Keisarin anda wero taicka ei? Coska nyt Iesus ymmersi heiden pahudhens / sanoi hen / Mite te kiusat minua wlkocullatut? Osottacat minulle Weromynti. Nin he annoit henelle werorahan. Ia hen sanoi heille / Kenenge on täme cuua / ia pälekirioitus? He sanoi henelle / Keisarin. Nin sanoi hen heille / Andacat sis ne Keisarin iotca Keisarin ouat / ia ne Iumalan iotca Iumalan ouat. Ia quin he neme cwlit / imehtelit he / ia lowuit heneste ia poismenit.

Sine peiuenä keuit ne Sadduceuset henen tygens / iotca sanouat / ei oleuan ylesnousemista / Ia kysyit henelle sanoden / Mestari / Moses sanoi / Ios ioku coole lapsitoin / nin pite henen weliens henen emändens naiman / ia ylesherättemen henen weliens siemenen. Nin olit meiden tykenem seitzemen weliestä / Ensimeinen quin naij / se cooli. Ia etteike henelle ollut siemend / ietti hen emendens weliellens. Samalmodolla se toinen ia colmas haman seitzemenden asti. Mutta se caikein wijmen cooli mös se waimo. Kenenge sis nijste seitzemest emäné henen oleman pite ylesnousemises? Sille että iocainen hende piti. Nin Iesus wastaden / sanoi heille / Te exytte ia ette te ymmerde ramatuita / eikä Iumalan awua. Sille ettei ylesnousemises / eike naida eike hoolla mutta ouat ninquin Iumalá Engelit Taiuas. Ettekö te ole lukenuuat coolluden ylesnousemisest / iota teille on Iumalast sanottu / ioca sanoi / Mine olen Abrahamin Iumala / ia Isaachin Iumala ia Iacobin Iumala. Ei ole Iumala coolutten Iumala mutta eleuiten. Ia quin Canssat sen cwlit / hemestyit he henen opetoxestans.

Coska nyt Phariseuset cwlit että hen oli Sadduceusille su-