Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/82

Tätä sivua ei ole oikoluettu


a  Calkin) Se on / Kerssimisen ia pijnan. Mutta Liha tachtopi aina ennen cunnialisexi tulla / quin hen ristijnnaulitan ia waiuatan / ia ennen ylistettä / quin hen olis alattu.

XXI. Lucu.

Agricola New Testament illustration p82.png

IA quin he lehestuit Ierosolimat ia tulit Bethphagen Oliomäen tyge / silloin Iesus lehetti caxi Opetuslastans sanoden heille / Menget kyleen ioca on teiden edhesen / ia cocta te leudhet asintamman sidhottuna / ia warsan henen cansans / pästeket ne ia tokat minulle. Ia ios iocu teille iotakin sanopi / Nin sanocat / Herra nijte taruitze / ia cocta hen laske heiden. Mutta näme caiki tapacduit / että se teutetäisin / quin sanottu oli Prophetan cautta ioca sanoi / Sanocat Syonin tytterelle / Catzo sinun Kuningas tule sinulle siwije istudhen asintamman päle / ia ikeen alaisen asin warsan päle. Opetuslapset menit / ia tegit ninquin Iesus heidé oli käskenyt / ia talutit hené tygés asintáman ia warsan. Ia panit nijnen päle heiden waattens / ia istutit henen nijnen päle. Nin palio canssa haijotit waattens tielle. Mutta monicadhat carseit oxia puista / ia haijotit tielle. Mutta Canssat iotca edhellekeuit / ia iotca seurasit / hwsit sanoden / Hosianna Dauidhin poialle  a  Hyuestisiugnattu olcon se ioca tulepi Herran nimeen Hosianna corkiudhes.

Ia quin hen siseltuli Ierusalemijn / hämmestui coco caupungi sanodhen / Cuca ombi teme? Nin canssat sanoit / Teme on Iesus se Propheta Nazaretist Galilean maalda. Ia Iesus siselkeui Iumalan Templijn / ia wlgosaioi caicki myiet ia ostaiat Templist. Ia nijnen waiechtaiadhen peudhet