Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/79

Tätä sivua ei ole oikoluettu


stens taicka eitestens / taicka emännestens / taicka lapsistans / taicka pellostans / minun nimeni tähden / henen pite satakertaised saamá / ia ijancaikisen elämen perimen. Mutta monda ensimeist tuleuat wimeisixi / ia wimeiset ensimeisixi.

a  Cowudhen) Mutomat lait opettauat hyuie / ia mutomat kieldeuet pahoia / ettei pahemman pide tapachtuman. Senteden laki toisinás palio paha salli / Ninquin se wailinainen Miecka mös tekepi.

b  Itzeheihdens) Ei Rumilinen waan Hengeliné Cohitus / quin on erinomainen Iumalan Lahia iwri puchtaas Elemes / ilman caikinaist ureutta.

c  Minun hyuexi) Sen Christus puhupi henen Miehudhestans / ionga cautta hen meite Iumalan tyge alati wetepi / ninquin Ioh. vij. Minun oppin ei ole minun.

d  Teudhelinen) Teudhelisuus ombi tosin coco Lain teuttemus. Senteden selkiesti näky / ettei hen ole Laki sydhemestens pitenyt / ninquin hen quitengin lwli. Sen Christus henelle sijne osotta / ette hen panepi henen etehens ne oikiat Lain töödh / ia domitzepi ettei yxiken rikas taidha autuaxi tulla / Ioista teme Nooricainen yxi ombi. Quitengin ne tulisit autuaxi / iotca woisit teudhelisesta Lain teutte. Iota eikengen paitzi Christusen tehnyt ole.

XX. Lucu.

SIlle Taiuaan waldakunda ombi Perenisenen wertainen / ioca warhá homenelta wlgoslexi / palcaman töweki henen winatarhans. Ia quin hen oli mären tehnyt tömiestens cansa / wissist päiwe penningist / lehetti hen heijen winatarhans. Nin hen wlgosmeni / liki colmanel hetkel / näki hen mwita seisouan turulla ioutilassa / ia sanoi heille / Menget mös tö minun winatarhan / ia mite cochtolinen on / mine annan teille. Nin he menit sinne. Ia taas hen wlgosmeni liki cudhe-