Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/74

Tätä sivua ei ole oikoluettu


a  Lapset ouat wapahat) Waicka Christus wapa oli / quitengin hen Weron andoi / Lehimeisens mielennoutexi / Nin mös ombi yxi Christitu mones asias wapa itzepolestans. Mutta quitengin hen andapi itzemielellens Lehimeisens awuxi ia palueluxexi.

XVIII. Lucu.

Agricola New Testament illustration p74.png

SIhen aican edheskeuit Opetuslapset Iesusen tyge / sanoden / Cuca on sis se swurin Taiuan waldakunnas? Ia Iesus cutzui tygens yhden lapsen / ia seisatti sen heiden keskellens ia sanoi / Totisest sanon mine teille / Ellette te kienny ia tule ninquin lapset / nin ette te siselkieu taiuá waldakúdan. Ioca nyt itzens alistapi / ninquin teme lapsi / se ombi swrin Taiuan waldakunnas. Ia ioca holhopi yhden sencaltaisen minun nimeeni / hen holho minun. Mutta ioca pahendapi yhden neiste pienimist / iotca minun päleni wskouat / Parambi henen olis / että Myllyn kiwi ripustetaisin henen caulans / ia wpotetaisin meren syueyteen.

We mailman pahannoxen tähden. Sille pahannos kumminghin tule. We quitengin sen Inhimisen / ionga cautta pahannos tule. Mutta ios sinun kätes / taicka sinun ialkas pahendapi sinun / nin leicka se pois / ia heite pois tykees. Parambi on sinun elemehen onduuana siselkieudhe / taicka raiarickon / quin sinulla olis caxi kätte ia caxi ialca / ia heiteteisin sihen ijancaikiseen Tuleen. Ia ios sinun silmes pahendapi sinun / nin puchkais se wlgos / ia heite pois tykees. Parambi on sinun elemehen siselkieudhe silmepoolla / quin sinulla olis caxi silme / ia heiteteisin heluetin Tuleen.