Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/73

Tätä sivua ei ole oikoluettu


tygens / ia langesi poluillens henen etens sanodhen / Herra / armada minun poicani päle / sille hen on kuutaudhilinen / ia hartasti waiuatan / sille wsein hen langepi tuleen ia wsein weteen. Ia mine toin hené sinun Opetuslapsilles / ia eiuet he woinuuat hende parata. Nin Iesus wastaden sanoi / O epewskoinen / ia canghia sucukunda / Quingacauan minun pite teiden cansan oleman? Quingacauan minun pite teite kersimen? Tocat hende tenne. Ia Iesus sen rangaisi / ia perchele heneste wlgosmeni. Ia se pilti parani sille hetkelle.

Silloin edheskeuit Opetuslapset Iesusen tyge ohelle / ia sanoit / Mixei me woinuuat site wlgosaia? Nin Iesus sanoi heille / Teiden epäwskon tähden. Totisesta sanon mine teille / Ios teille olis wsko ninquin Sinapin iyue / nin te mahdaisit sano tälle worelle / Sijrdhe sinus teste sinne / nin se sijrtäis. Ia ei teille miten ole mahdotondh. Waan teme suku ei wlgosmene / mwtoin quin rucuuxella / ia paastolla.

Coska he nyt asuijt Galileas / sanoi Iesus heillen / Tuleua on / että Inhimisen Poica ylenannetan Inhimisten käsijn / ia he tappauat henen / ia colman peiuen hen ylesnousepi. Ia he tulit sangen murehisens.

Ia coska he tulit Capernaumijn / edheskeuit ne iotca werorahan ylesannoit Petarin tyge / Ia sanoit / Eikö teiden Mestarin ole hariaannut Weroraha maxaman? Sanoi hen On nijnghin. Ia quin hen siselle tuli hoonesen / ennetti henen Iesus ia sanoi / Mites lulet Simon? Cuilda maan Kuningat ottauat Weron? Omilda lapsildans / taicka werailda? Sanoi Petari henelle. Werailda. Sanoi Iesus henelle / Sis  a  lapset ouat wapadhet / Mutta senpäle ettem me heite pahannaisi mene merelle / ia heite onges / ia se cala / iongas esin saadh / ota ia awa henen suuns / nin sine leudhet yhden péningin / ota se / ia anna heille / minun ia sinú edhestes.