Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/70

Tätä sivua ei ole oikoluettu


leiuest teille site sanonut / ette teiden pideis cauattaman sijte Phariseusten ia Sahduceusten hapatuxest?) Silloin he ymmersit / ettei hen käskenyt cauatta leiuen hapatuxest / mutta Phariseusten ia Sadduceusten opetuxest.

Silloin tuli Iesus Cesarean maan ären / ioca cutzutan Philippusen / ia kysyi Opetuslapsillens ia sonoi / Kenenge sanouat Inhimiset minun Inhimisen Poijan oleuan? Nin he sanoit. Monicadhat Iohannem castaian. Mutta mutomat Heliam. Mutomat taas Ieremiam / taicka yhden Prophedadé lugusta. Sanoi hen heille / Mutta kenége te sanotta minun oleuan? Nin wastasi Simon Petari / ia sanoi / Sine olet se Christus eläuen Iumalan Poica. Ia Iesus wastaden sanoi henelle / Autuas olet sine Simon Ionan poica / sille että liha ia weri ei ilmoittanut sinulle / mutta minun Isen ioca on Taiuaisa. Mutta mine woroin sanon sinulle / että sine  b  olet Petari / ia temen callion päle tahdon mine rakeda minun Seurakundani / ia heluetin portit ei pide hende ylitzewoittamá. Ia mine annan sinulle Taiuan waldakunnan Awaimet / Ia caiki quin sine maan päle sidhot / pite sidhottun oleman Tiuaisza / Ia caiki quin sine pästet maan päle / ne pite mös pästetyt oleman Taiuaisza.

Nin hen haasti Opetuslapsillans kellengen sanomast että hen oli se Iesus Christus. Sijte aighasta rupeis Iesus iulgistaman Opetuslapsillens / että henen pite Ierosoliman menemen / ia palion kersimen nijlde Wanhimilda / ia Pappedhen pämiehilde / ia kirianoppeuilda / ia tapettamá ia colmanden peiuen ylesnouseman. Ia quin Petari otti henen eränens / rupesi hen nuchteleman hende / sanoden / Armadha itzees Herra / elken se sinun tapachtuco. Nin hen kensijn ymberins / ia sanoi Petarille / Mene pois minun tyköeni Satana / sine estet minua / Sille ettet sine ymmerdä nijte / iotca ouat Iumalan / mutta ne quin Inhimisten ouat.