Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/69

Tätä sivua ei ole oikoluettu


a  Iumalan annetu) Se on / eipe mine taidha sinulle site anda / se on kircolle luuattu / Mine tahdonsen anda Iumalan palueluxexi.

b  Iocainen istutos) Se on caiki oppi ia Waicutos / quin ei Iumala waicuta Inhimises / se ombi Syndi. Ia teste nähden quin Omaechto ombi iwri woimatoin Iumalisis asioisa.

XVI. Lucu.

Agricola New Testament illustration p69.png

NIn edhesastuit henen tygens ne Phariseuset ia Sadduceuset kiusaten hende / että hen merkin Taiuasta osotais heille. Nin hen wastasi ia sanoi heille / Echtolla te sanotta / Seijes ilma tulepi / sille että Taiuas ruskotta. Ia homeneltain / Tenepene tule coua ilma / Sille että Taiuas ruskotta / ia on pytere. Te wlcocullatut / Te taidhat Taiuan moodhon domita / Ettekö te taidha mös tämen aigan  a  merkie domita? Teme heijw ia hooralinen sucukunda etzipi merki / ia ei anneta henelle merckie wan Ionan Prophetan merki. Ia hen ietti heiden / ia poismeni.

Ia coska henen Opetuslapsens olit tulluuat ylitze toiselle rannalle / olit he wnochtanuuat leiuet otta mötens. Nin Iesus sanoi heille / Catzocat ia cauattacat teiden Phariseusten ia Sadduceusté hapatoxest. Nin he aiattelit itzellens sanoden / Emme me leipie ottaneet cansam. Quin nyt Iesus sen tunsi / sanoi hen heille / Te wehevskoiset / mite te suretta keskenen etett te leipie ottaneet cansan? Ettekö wiele ymmerdhe? Taicka eikö te muista nite wijtte leipe / ia wijtte tuhatta inhemiste / ia mittoman korgia te ylesotitta? Eike mös nite seitzende Leipe / ia nelie tuhatta Inhimiste / ia mittoman corghia te ylesotitta? Quinga sis se tule ettei te ymmerdä (etten mine