Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/64

Tätä sivua ei ole oikoluettu


XIIII. Lucu.

Agricola New Testament illustration p64.png

SIhen aijcan / cwli Herodes Neliesruhtinas Iesusen sanomá ia sanoi paluelioijllés / Teme óbi se Iohánes castaia / hen on ylesnosnut cooluista / Séteden hen tekepi sencaltaiset awudh. Sille Herodes oli Iohánesen kiniottanut / sitonut / ia fangeuxen pannut / Herodiaxen / henen weliense Philippusen emänen tehden. Sille ette Iohannes oli henelle sanonut / Ei soui sinun hende pite. Ia quin hen tahdhoi henen tappa / Pelkesi hen Canssa / Sille he pidhit henen Prophetan edhest.

Coska sis Herodesen syndyme Iuhla pidhettin / hyppeisi Herodian tyter heiden edhesens. Ia se kelpas Herodesen. Sentädhen hen lupasi henelle wannotul walalla / että hen tachtoi henelle anda / mitekutakin hen anoijs. Nin hen sanoi / quin henen eitens ennen henelle oli opettanut / Anna minulle (ma hen) tesse fatilla Iohannesen castaian päe. Ia Kuningas tuli murheisens. Mutta quitengin sen wánotun walá tähden / ia nijnnen iotca ynne aterioitzit / käski hen anda henelle. Ia lehetti böwelit leickaman Iohannisen caula tornissa. Ia hené päens edheskánettin fadis / ia ánetin picalle. Ia hen weij sen eitellés. Ia edeskeuit hené opetuslapsens / ia poisotit henen rumins / ia hautasit sen ia menit ia ilmoitit sen Iesuselle.

Coska nyt Iesus sen cwli / poismeni hen sielde hahdella ärimalle harhaan. Ia coska Canssa sen cwlit / noudhatit he hende ialghá caupúgeista. Ia Iesus wlgoskeui / ia näki palion Canssan / ia armachti heiden pälens / ia paransi heiden Sairaansa. Mutta echtona edheskeuit Opetuslapset henen tyhens / ia sa-