Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/63

Tätä sivua ei ole oikoluettu


on tuleua Mailmá lopusa. Tuleuat Engelit / ia poiseroittauat ne pahat waáhurskaista / ia heitteuet heiden cwmaan wgnijn / Sielle pite olemá idku / ia hampain kiristus. Sanoi Iesus heille / Ymmersittekö te nämet caiki? He sanoit henelle / Ia Herra. Nin sanoi hen heille / Sentähden iocainen kirianoppenut / ioca on Taiuan waldakunda warten oppenut / se on pereeisenen wertainen / ioca henen Tauarastans edhestoopi  e  wtta ia wanha.

Ia tapactui / Coska Iesus lopetti nämet puhet / poislexi hen sielde / Ia tuli henen syndyme maallens / ia opetti heiden Synagogasans / nin ette he hämmestuit / ia sanoit / Custa telle on teme Wijsaus / ia näme awudh? Eikö teme ole se sepen poica? Eikö henen eitens cutzuta Mariaxi? Ia henen weliens Iacob ia Ioses / ia Simon ia Iudas / Ia henen Sisarensa / eikö nee caiki ole meiden tykené? Custa sis telle on neme caiki? Ia he pahenit henen ylitzens. Nin sanoi Iesus heille / Ei Propheta cussan wähembi maxa / quin cotonans / ia omisans. Ia ei hen sielle monda tunnustechtie tehnyt / heiden epäwskons tähden.

a  Iolla ombi) Cussa Iumalá sana ymmertään / siellä se itzens enendepi / ia Inhimiset paranda. Mutta cussa se ei ymmertä / sijne Inhimiset pahetaan / ia se wähenepi.

b  Sinapin iywe) Ei yxiken sana näghy nin ylencatzotuxi eike hoonómaxi / quin Euangelium / Ia ei quitengan ole ychten wäkeuembe quin se. Sille ette se wanhurscautta caiki ne / iotca sen pälle wskouat. Mutta Laki ia töödh eiuet site tege.

c  Hapannos) Se ombi mös se sana / ioca Inhimiset mwttelepi ia wdhistapi.

d  Ardhohauta) Teme peitettu ia salattu Ardhohauta ombi Euágelium / quin on meiden Ymmerdyxesta salattu / ia tesse Taiuan waldakunnaxi cutzutaan / ioca meille Ardon ia wanhurscaudhen andapi ilman ansiota. Sentäden coska se leuten / nin se ilahutta / se on / iloisen sydheme se saattapi / iota ei yxiken töö taidha matkan saatta. Teme Euangelium ombi mös se callis Perlö.

e  Wtta ia wanha) Se Wanha ombi laki. Se wsi ombi Euangelium