Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/62

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Näme caiki Iesus puhui Cansalle wertauxilla / ia ilman wertauxit ei hen miteken heille puhunut. Että se teuteteisin / quin oli Prophetan cautta sanottu / ioca sanoi / MInun pite awaman suuni wertauxis / ia minun pite wlgosröyhemen salatut mailman alghusta.

Silloin laski Iesus Canssan / ia tuli cotija. Ia henen Opetuslapsens edheskeuit / sanoden / Wlgostoimita meille se wertaus Pellon ohdackeist. Nin hen wastasi / ia sanoi heille / Inhimisen Poica on se ioca hyuen sijemenen kylui. Pelto on mailma. Se hyue Sijemen on Waldakunnan lapset. Mutta ohdacket ouat sen pahan lapset. Wihoilinen ioca sen kylui / on perchele. Elonaica on Mailmá loppu. Elomiehet ouat Engelit. Sentehden ninquin ohdacket coconhaghetan / ia tulella poltetan / nin pite mös oleman temen Mailman loppuna. Inhimisen Poica lehdettepi Engelinse / ia heiden pite cocoman caiki pahoitoxet / ia ne iotca wärytte tekeuet / henen Waldakunnastans. Ia heitteuet heiden cwman wgnijn / Sielle pite oleman idku / ia hambain kiristus. Silloin pite wanhurskat kijltemen / ninquin Auringo heiden Isens Waldakunnas. Iolla on coruat cwlla hen cwlkan.

Taas on Taiuaan waldakunda  c  Ardohaudhan wertainen / ioca on Pellos kätketty / ionga Inhiminen leusi ia kätki sen. Ia ilon tähden / quin henelle sijte oli / meni hen pois / ia myi caiki mite henelle oli / ia osti sen pellon.

Taas on Taiuaan Waldakunda Caupamiehen wertainen / ioca hyui Perlye etzei / Ia quin hen leusi yhden callijn Perlyn / meni hen pois / ia myi caiki mite henelle oli / ia osti sen.

Taas on Taiuaan Waldakunda Nootan wertainen / ioca on mereen heitetty / cocoman caikinaisi caloia / Coska se sis teuten tuli / Yleswedhit he sen rannalle / ia istuit ia eroitit ne hyuet astijoijhens / mutta ne pahat he poisheittit. Nein mös