Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/60

Tätä sivua ei ole oikoluettu


le ettei heille ollut sywe maa / Mutta coska auringo coitti / nin he poudhittin / Sille ettei heille ollut iwrta / nin he poisquiuetuijdt. Mutamat lágesit oriantappuroihin / ia oriátappurat yleskaswoit / ia läkehytit heiden. Mutamat taas lagesit hyueen mahan / ia teijt hedhelmen / Monicadhat satakerdaisen / monicadhat cwsikymenkerdaisé / ia monicadhat colmékymenkerdaisen. Iolla on coruat cwlla / se cwlkan.

Nin Opetuslapset edhesastuit / ia sanoit henelle / Mixi sine puhudh heille wertauxilla? Nin hen wastasi / ia sanoi heille / Teiden on annettu tuta Taiuan waldakunnan salaudhet / Waan ei heille ole annettu. Sille että iolla  a  ombi / henelle pite annettaman / ia henellä pite kyll oleman. Mutta silde iolla ei ole / pite mös sekin poisotettaman / quin henelle on. Sentedhen mine puhun heille wertauxilla. Ettei näkeueiset pide näkemen / eike cwleuaiset cwleman / eike ymmertämen. Ia heisse teyteten Esaian noituus / ioca sanoi / Coruillan pite teiden cwleman / ia ei ymmertämen / ia näkeweisne pite teiden näkemen / ia ei eckemen. Sille että temé Canssan sydhen on cowettu / Ia coruillans he raskasti cwlit / Ia silmens he wmpen panit. Ettei he ioskus näkisi silmille / ia coruilla cwlisi / ia sydhemelle ymmerdheisi / ia palaiaisit / ia mine parannaisin heite.

Mutta autuat teiden silmenne ouat / sille he näkeuet / ia teiden coruanna / sille he cwleuat. Sentähden totisesta sano mine teille / että móda prophetat / ia wáhurskast halasit nähdhä iotca te näghette / ia eiuet nähnyet / ia cwlla / iotca te cwletta / ia eiuet kwlluuat. Nin cwlcat te sis sen kylueien wertaus. Coska iocu cwle wandakunnan sanan / ia ei ymmerdhä / nin tulepi se paha ia poistemma sen quin henen sydhemens kyluettin. Teme on se / ioca tien ohen oli kyluetty. Mutta se quin kiuistön kyluettin / se ombi / quin cwle sanan / ia cocta ilolla sen ottapi. Mutta ei ole henelle itzesens iwrta / waan hen ombi aiali-