Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/59

Tätä sivua ei ole oikoluettu


quin ensimeiset. Nein mös tapactu telle pahalle sucucunale. Coska hen wiele nyt puhui canssalle / Catzo henen eitins ia weliens seisoit wlcon ia pydhit hende puhutella. Nin yxi sanoi henelle / Catzo sinun eitis ia sinun welies wlcon seisouat / tachtouat sinua puhutella. Nin wastasi hen / ia sanoi sille sanansaattaialle / Cuca on minun eiten / taicka cutka ouat minun welijeni? Ia hen wlgosoiensi kätens Opetuslastens polen / ia sanoi / Catzo minun eiteni / ia minun welieni. Sille että iocainen quin tekepi minun Iseni tachton / ioca on Taiuaisa / hen on minun welien / ia sisaren / ia eiten.

a  Sabbathin ylitze) Se on / ioca Christusen pälle wskopi / hen on ylitze caiken Lagin / ia ei taida Laista nuhdelta / echke hen rickois / coska Rackaus ia Häte site waati ia ano.

b  Henge wastan) Syndi pyhe Henge wastan / se on Euangeliumin ylencatzotus. Nincauuan quin se seisopi / ei ensingen Syndi andexianneta. Sille se sotipi iwri wsko wastan / iota paitzi ei ole ychteken Synnin andexiandamist / Waan coska se poispannan nin Wsko sijtte siseltule / ia caiki synnit poispyhiteen.

XIII. Lucu.

Agricola New Testament illustration p59.png

SIne peiué / wlgoskeui Iesus honesta / ia istui meren tyghe. Ia hené tygös cocostuijt palio canssa / nin että hen siselkeui hacten ia istui / ia caiki Canssa seisoit rannalla. Ia hen sanoi heille monella wertauxella / sanodhen / Catzo yxi kylueie wlgosmeni kyluemen / ia coska hen kylui / langeisit monicahdhat tien ohen / Ia tulit linnut / ia ylessöit nee. Mutamat taas langeisit kiwistön / cussa ei ollut heille palio mulda / ia pijan ylesnousit. Sil-