Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/57

Tätä sivua ei ole oikoluettu


switzeuat pellauaist ei pidhe henen sammuttaman / sihenasti ette hen wlgoswiepi Domion woitoxi. Ia hené Nimens päle pite Pacanoiten toiuoman.

Silloin edestootijn henen tygens yxi ioca piruldariwattin / sockia ia myckä / ia hen paransi henen / nin että sockia ia myckä seke puhui ette näki. Ia canssa hemmestuit ia sanoit / olleco teme se Dauidin poica? Mutta cosca Phariseuset sen cwlit / sanoit he / ei hen wlgosaia perchelei / mutta Beelzebubin percheleitten pämiehen wäelle.

Coska nyt Iesus tunsi heiden aiatoxens / sanoi hen heille / Iocainen waldakunda erinyt itze wastaans / se kylmille tule. Ia iocainen caupungi taicka hoone / eranut itzeens wastan / ei se seiso. Ia ios perchele wlgosaia perchelen / nin hen erinyt on itzeens wastaan / Quinga sis henen waldakundans seisois? Ia ios mine Beelzebubin wäelle perchelet wlgosaiaisin / kenengä wäelle sis teiden poianna heite wlgosaiauat? Sentäden pite heiden teite domitzeman. Mutta ios mine Iumalan Hengel perchelet wlgosaian / Nin tuli Iumalan waldacunda teiden tygene.

Mutta quinga ioku taita ionghun wäkeuen hoonesen siselkeudhe ia henen taloons poisröwete / ellei hen ensin sidho site wäkeuete / ia sitte röwe henen hoonetans? Ioca ei ole minun cansani / hen on minua wastan. Ia ioca ei minun cansani cocoo / hen haiottapi.

Sentäden sanon mine teille / Caiki synnit ia pilca andexiannetan Inhimisten / Mutta se pilca pyhe  b  Henge wastan / ei andexianneta Inhimisten. Ia cukaikenens sanopi iotachin sana Inhimisen Poica wastan / se henen andexiannetan. Mutta ioca sanopi iotachin pyhe Henge wastan / ei henen andexianneta / eike tesse / eike tuleuaises mailmas.

Taicka tehckette hywe puu / nin tule henen hedelmens hy-