Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/56

Tätä sivua ei ole oikoluettu


henen cansans olit? quinga hen Iumalan hooneen siselmen / ia söij edespanemisen leiuet / ioita ei henen sopinut söödhe / ei mös ninen iotca henen cansans olit / mutta ainouain pappein. Taicka ettekö te lagis lukenuuat / että Sabbathina rickouat papit Templis Sabbathin / ia ouat quitengin nuchtettomat? Mutta mine sanon teille / Että tesse se ombi ioca mös swrembi on / quin Templi. Mutta ios te tiedheisitte mike se on / Laupiudhen mine tahdon / ia en wffri / sijtte ette te swingan domitzisi wighattomia. Sille että Inhimisen Poica on mös Herra  a  Sabbathin päle.

Ia hen sielde edheskeui / ia tuli heiden Synagogaans. Ia catzo / sielle oli yxi Inhiminé / iolla oli quiuettu käsi. Ia he kysyit henelle / sanodhé / Sopico Sabbathina paráda? Sépäle ette he saisit canda henen pälens. Nin sanoi hen heille / Cuca on teiste Inhiminen / iolla olis yxi lammas / ia ios se Sabbathina putois caiuon / eikö hen rupeisi sihen / ia yleswedhä? Quinga palio ialombi sis Inhiminen on quin lammas? Sentedhen sopi kylle hyue tehdä Sabbathina. Nin hen sanoi Inhimiselle / wlgosoienna kätes. Ia hen wlgosoiensi. Ia se tuli teruexi ninquin toinengi.

Silloin Phariseuset wlgoskeuit / ia neuuopidhit henen wastans / quinga he henen huckaisit. Mutta coska Iesus sen ymmersi / keui hen sielde pois. Ia palio Canssa seurasit hende. Ia hen teki caiki teruexi / ia haastoi heite hendens ilmoittamast. Senpäle ette sen piti teutettemen / quin sanottu oli Esaian Prophetan cautta / ioca sanoi. Catzo minun Poican / ionga mine wlgoswalitzin / minun rackan / iossa minun sieluni ombi hyue sosijo. Mine panen henen pälens minun Hengeni / ia henen pite Domion Pacanoille iulgistaman. Ei hen ritele / eike hwdha / eike yhdengen pidhe cwleman henen äändens catuilla. Murettua rokoa ei henen pidhe serckemen / ia