Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/5

Tämä sivu on oikoluettu


Alcupuhe sen wdhen Testamentin päle.

NInquin se UANHA TESTAMENTI yxi Ramattu ombi / iossa Iumalan Laki / ia kesky on kirioitettu / ia ne Teghot seke quin tapactunuet ouat / nijlle iotca ne samat Iumalan Lait pitenyet ouat ette ei pitänyet. Nin mös ombi se USI TEStamenti yxi kirioitettu kiria / iossa Euangelium / ia Iumalan Lupaus seisouat / seke mös ne Teghot / quin tapactanut ouat nijlle iotca sen päle Uskoit / ia eiuet Uskonuet.

Sille Euangelium ombi yxi Grekillinen sana / ia tydhe Somenkielen / quin hyue lehetus / Hyue Wsisanoma / hyue wsitidhingi / hyue Huhu ia Cwlutus / iosta me weisam / puhum ia iloitzem. Ninquin silloin coska Dauid sen ialon Goliath ylitzewoitti / tuli yxi hyue Huhu / ia turualiné wsisanoma sen Iuttan canssan seassa / Ette heiden hirmolinen wihamies oli tapettu / ia he pästetyt ia wapadhetut / rauhan ia leuon sait. Iosta he lauloit ia hyppesit ia remuitzit. Nin ombi nyt teme Iumalan Euangelium / ia wsi Testamenti / yxi hyue wsisanoma ia Huhu / caiken Mailman caijachtanut Apostolein cautta / ydheste oikeasta ia toimelisesta Dauidista / Christusest Iesusest / ioca Synnin Coleman ia Perkelen cansa soti / ia ne ylitzewoitti. Ia sen cansa caiki ne iotca Synnise olit siginyet / Coleman cansa waiuattud / ia Perkelen hallus olit / paitzi heiden ansionsa / ouat lunastettut pästetyt / hurskaxi / eleuexi ia autuaxi tehdyt. Ia sen cansa rauhan saattanut heite iellenstoodhen Iumalan tyge. Iosta he weijsauat ia kijtteuet Iumalata / iloitzeuat / ia remuitzeuat ijancaikisesta / Ios he mwtoin sen wskouat wahuasti / ia Uskosa pysyuet.