Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/47

Tätä sivua ei ole oikoluettu


le en tullut mine  b  wanhurskaita cutzuman / mutta synneitzit parannoxelle.

Silloin Iohannesen opetuslapset käuit henen tygens / ia sanoit / Mingetähden me / ia Phariseuset nin palion paastwme / Mutta sinun opetuslapses ei paastuua / Nin sanoi Iesus heille / Taitauatco ylghen poiat murechtija nin cauuan / quin ylkä on heiden cansans? Mutta ne peiuet tuleuat / coska ylkä heilde poisotetan / ia silloin heiden pite paastoman.

c  Ei kengen paicka wanha werca / wdhen weghan tilghalla / Sille se paicka reweise quitengin henense pois wateesta / ia se aucku tule pahemaxi. Ei kengen mös pane torecta wijna wanhoin leilein / mwtoin leilit pacachtauat / ia wijna wlgoswota / ia leilit hucastuuat / Mutta he laskeuat nooren wijnan wsin leilein / nin he molomat ouat tähdelle.

Coska hen oli näme puhunut heille / Catzo / nin tuli yxi Pämies / ia cumarsi hende sanoden / Herra / minun tytteren nyt cooli / Mutta tule / ia pane sinun kätes henen pälens / ia nin hen eläuexi tule. Nin nousi Iesus yles ia seurasi hende / ia henen opetuslapsens. Ia catzo / yxi waimo / ioca caxitoistakymende wootta oli punaist tauti sairastanut / hen käui henen tacanans / rupeis henen watens leepesen / Sille hen oli sanonut itzellens / Ios mine waiuoin rupen henen wateesens / nin mine tulen teruexi. Mutta nin Iesus kiensi henens / ia näki henen ia sanoi / Ole hyues turuas Tytteren / sinun wskos on tehnyt sinun teruexi. Ia se waimo tuli teruexi samalla hetkelle.

Ia coska Iesus tuli pämiehen honesen / ia näki  d  huijlunsoijttaiat / ia canssan hymiseuen sanoi hen heille / Menget pois / ei ole pica coollut / mutta hen maca. Ia he nauroit hende. Coska nyt canssa oli wlgosaiettu / käui hen sisel / ia rupeis henen kätens / ia ylesnousi pica. Ia se sanoma cwlui ylitze kaiken sen maan.