Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/45

Tätä sivua ei ole oikoluettu


ettei kengen tainut site tiette waelta. Ia catzo / he hwdhit ia sanio / Mite meille on sinun cansas Iesu Iumalan Poica? Olecos tenne tullut meite waiuaman ennen aica? Nin keui caukan heiste sangen swrit sicain ioucko wehmaal. Nin percheleet rucoilit hende ia sanoit / Ios sine wlgosaiat meite / nin salli meiden menne toon sicalauman siselle. Sanoi hen heille / Menget. Nin he menit wlgos ia siselkeuit sijhen sicain laumaan. Ia catzo / coco sica lauma sööxijhin mereen / ia wpposit weteen. Mutta paimenet poispakenit / ia menit caupungin / ia sanoit ne caiki / Ia quinga nijnen pirulda riuattudhen oli tapactanut. Ia catzo / coco caupungi keui wlgos Iesusen wastan. Ia coska he näit henen / rucolit he hende pois menemen heiden Maans ärilde.

*  Ios sine tahdot) Eipe vsko miten tiedhä / waan turuapi sulan Iumalan Armon päle.

a  Heille todhistuxexi) Moses cutzupi Lagin yhdexi tunnustuxexi Canssan päle. Deu. 51. Sille että Laki meidhen pälen canda ia on yxi tunnustos meidhen syndien ylitze. Samalla moto mös tesse Ios Papit todhistauat että Christus on temen puchtaxi tehnyt / ia ei senuoxi wsko / nin he tunnustauat itze heitens wastan.

b  Ia sanon teile) Se on / Ios minun sanani ouat nijn wäkeuet / quinga palio wäkeuemmet sinun Sanas ouat.

c  Israelis) Se on / eipe hen leynnyt sencaltaista wsko Iwttain tyken quin telle Pacanalla oli.

d  Idheset ia Lennest) Se on / Pacanat pite coriattaman / Sentähden että he wskouat / Mutta Iwttat ia tekoinpyhet / tuleuat poisheitetyxi. Ro. 9.

e  Cuhuga ikenens) Mutamat ei tahdo Christusta seurata / ellei he wissit ole / cungapein. Sentähden Christus tämen poishylkepi / quin wskottoman / ioca ennen tahdot wissi olla.

f  Haudhata) Mwtomat estexi wetäuet Hyuet Töödh ettei he tahdo seurata / eike wskoa. Mutta ne Christus todistapi coollwet ia turhat töödh oleuan.

IX. Lucu.