Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/44

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Ia coska Iesus tuli Petarin hoonesen ia näki henen anoppins wootes sairastauan wilutaudhis. Nin hen rupeis senkäten / ia wilutauti lowuij heneste. Ia hen ylesnousi ia palueli heite.

Mutta coska echto tuli / toijt he henelle monda pirulda riuatuta / ia hen wlgosaioi sanalla henget / ia teki caikinaiset sairat teruexi. Senpäle / että teutettemen piti / quin sanottu oli Esaian Prophetan caut / coska hen sanoi / Hen on ottanut meiden heickudhen / ia taudhinna hen cannoi. Coska nyt Iesus näki palion canssa henen ymberillens / keski hen sillepolelle mertä menne.

Ia quin yxi kirianoppinut edheskeui sanoi se henelle / Mestari / Mine tahdon sinua seurata  e  cuhungas ikenens menet. Ni Iesus sanoi henelle / Ketuilla on loolat / ia Taiuat linnuilla on pesät / mutta Inhimisen poiala ei ole cuhunga hen päens cumarta.

Toinen henen opetuslapsistans sanoi henelle / Herra / salli minua ensin menemen / ia hautaman minun Iseni. Nin Iesus sanoi henelle / Seura minua / ia anna ne coolluet  f  haudhata heiden coolluitans.

Ia quin hen oli hacten astunut / seurasit hende henen opetuslapsens. Ia catzo / swri ilma nowsi merelle / nin että aldu löij ylitze hahden / Mutta hen itze macasi. Nin edheskeuit opetuslapset / ia herätit henen / ia sanoit / Herra auita meite / me hucúma. Nin hen sanoi heille / Mite te heicko wskoiset pelket? Hen nousi yles / ia asetti twlen / ia meren. Ia tuli iuri tyuenexi. Nin inhimiset imehtelit / sanodhen / Millinen teme on. Sille että twlet ia meri mös ouat henen cwliaiset?

Ia quin hen tuli sillepolen mertä / nijnen Gergesenerin makundan / nin iooxit henen wastans caxi pirulda riuattut haudhoista wlgoslectenet / ia he olit sangen hirmuiset / nin